Nazwa Firmy

PORTFOLIO

Nagłowek

Opis...

Teoria względności!

Przesłanką dla wprowadzenia teorii względności była potrzeba usunięcia niezgodności między zasadą względności Galileusza (głoszącą, że prędkość jest względna) a prawami elektrodynamiki. Pod koniec XIX wieku zauważono, że elektrodynamika łamie zasadę względności. Według panujących wówczas poglądów, każda fala, w tym i światło, porusza się w jakimś ośrodku. Względem tego ośrodka fala ma określoną prędkość, a dla obserwatorów w układach poruszających się jej prędkość jest inna. Tymczasem z praw elektrodynamiki wynika, że światło jest falą, której prędkość była zawsze taka sama, niezależnie od prędkości obserwatora.

KONTAKT

Jesteśmy otwarci na nowe poysły, rozwiązania

Pozdiel się opinią!

Wielkopolska, PL

Telefon: 800-800-800

Email: ttrz@o2.pl